Предлози за доделу Светосавске награде у 2024. години

Наставно-научна односно наставно-научно-уметничка већа факултета у саставу Универзитета у Крагујевцу доставили су предлоге за доделу Светосавске награде у 2024. години, и то:

Светосавска награда за животно дело

      Предлог Научног већа Института за информационе технологије Крагујевац

  • проф. др Зоран Марковић, научни саветник

Светосавска награда за изузетна постигнућа

      Предлог Наставно-научног већа Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву

  • др Владимир Стојановић, ванредни професор  

      Предлог Наставно-научног-уметничког већа Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу

  • др Драган Бошковић, редовни професор

      Предлог Наставно-научног већа Факултета медицинских наука у Крагујевцу

  • Истраживачки тим Центра за изучавање редокс равнотеже у кардиоваскуларним и метаболичким поремећајима


Текст Позива за достављање предлога за доделу Светосавске награде у 2024. години