Предлог за доделу звања професор емеритус Универзитета у Крагујевцу

др Милош Ковачевић, редовни професор, ФИЛУМ

Ставља се на увид јавности у трајању од 15 дана предлог Наставно-научно-уметничког већа Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу за доделу звања професор емеритус др Милошу Ковачевићу, редовном професору, ужа научна област Савремени српски језик и ужа научна област Теоријске лингвистичке дисциплине.

Одлука

Предлог ФИЛУМ-а (zip)

Извештај Стручне комисије са прилозима (zip)