Otvoren šesti poziv za regionalne projekte Fonda za Zapadni Balkan

Fond za Zapadni Balkan (WBF) podstiče saradnju između svojih članica jačanjem dobrosusedskih odnosa i regionalne kohezije, promovisanjem saradnje i zajedničkih vrednosti između organizacija civilnog društva, lokalnih vlasti, građana i drugih regionalnih aktera.

Omogućeno je finansiranje malih i srednjih regionalnih projekata, u sledećim ključnim oblastima:

1) kulturna saradnja,
2) obrazovanje i naučna razmena,
3) održivi ekonomski razvoj.

Obrazovna i naučna razmena vrši se kroz promovisanje regionalnih aktivnosti koje imaju za cilj razvoj obrazovanja, njegov rast i proširenje, izgradnju kapaciteta, regionalne, naučne i istraživačke razmene i unapređenje.

Vrste aktivnosti:

 • Podrška i jačanje saradnje između obrazovnih i istraživačkih institucija u regionu
 • Podrška nastavnicima u regionu kroz konkretne mogućnosti za razmenu najboljih praksi
 • Podrška razvoju regionalnih inicijativa u akademskom i istraživačkom obrazovanju
 • Podrška povećanju obima zajedničkih obrazovnih alata i njihovoj regionalnoj razmeni (npr. metodologije, zajednički udžbenici, programi stažiranja, itd.)
 • Promovisanje najboljih praksi obrazovnih politika i deljenje najboljih performansi u dijalogu između tela koja donose odluke, opština, škola i porodica
 • Promovisanje inovacija i preduzetništva zasnovanog na znanju kao glavnog izvora rasta i otvaranja radnih mesta
 • Podrška mogućnostima/akcijama za istraživače iz regiona Zapadnog Balkana
 • Promovisanje mreža izvrsnosti radi jačanja izvrsnosti na određenoj temi istraživanja
 • Poboljšanje učenja za bolji pristup tržištima rada
 • Povećanje popularizacije nauke, sa posebnim fokusom na STEM nastavni plan i program za žene i mlade
 • Podrška mobilnosti u regionu na specifične teme kao što su: stažiranje, omladinski letnji/zimski kampovi


Rok za prijavu: 27. decembar 2023. godine do 16:00 (CET)
 

Konzorcijum:

 • Minimum koordinator + 2 partnera iz 3 različite zemlje koje pripadaju WBF ugovorenim stranama
   

Zemlje koje mogu učestvovati:

 • Srbija, Crna Gora, Severna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Albanija
   

Uslovi za institucije:  

 • neprofitne, i u okviru navedenih vrsta institucija:
  • organizacije civilnog društva/ nevladine organizacije (OCD/NVO)
  • lokalni ili regionalni javni subjekti, ili udruženja lokalnih ili regionalnih javnih subjekata
  • poslovna udruženja kao što su: udruženja preduzeća, udruženja poljoprivrednika, privredna komora, udruženja iz oblasti turizma, itd.
  • obrazovne institucije kao što su univerziteti/fakulteti, škole, instituti, biblioteke, istraživački centri, akademije nauka, muzičke/umetničke akademije, itd.
  • medijska udruženja kao što su: organizacije koje rade u oblasti medija, novinarstva
  • institucije iz oblasti kulture ili sporta kao što su muzeji, umetničke galerije, pozorišta, biblioteke ili udruženja kulturnih institucija, sportska društva itd.

 

Budžet po projektu: 15 000 EUR

Stopa finansiranja: do 80%

Trajanje projekta: od 3 do 10 meseci

Korisni linkovi:

Kontakt:

https://wbfeuproject.org/contact/

info@westernbalkansfund.org