Отворен шести позив за регионалне пројекте Фонда за Западни Балкан

Фонд за Западни Балкан (WBF) подстиче сарадњу између својих чланица јачањем добросуседских односа и регионалне кохезије, промовисањем сарадње и заједничких вредности између организација цивилног друштва, локалних власти, грађана и других регионалних актера.

Омогућено је финансирање малих и средњих регионалних пројеката, у следећим кључним областима:

1) културна сарадња,
2) образовање и научна размена,
3) одрживи економски развој.

Образовна и научна размена врши се кроз промовисање регионалних активности које имају за циљ развој образовања, његов раст и проширење, изградњу капацитета, регионалне, научне и истраживачке размене и унапређење.

Врсте активности:

 • Подршка и јачање сарадње између образовних и истраживачких институција у региону
 • Подршка наставницима у региону кроз конкретне могућности за размену најбољих пракси
 • Подршка развоју регионалних иницијатива у академском и истраживачком образовању
 • Подршка повећању обима заједничких образовних алата и њиховој регионалној размени (нпр. методологије, заједнички уџбеници, програми стажирања, итд.)
 • Промовисање најбољих пракси образовних политика и дељење најбољих перформанси у дијалогу између тела која доносе одлуке, општина, школа и породица
 • Промовисање иновација и предузетништва заснованог на знању као главног извора раста и отварања радних места
 • Подршка могућностима/акцијама за истраживаче из региона Западног Балкана
 • Промовисање мрежа изврсности ради јачања изврсности на одређеној теми истраживања
 • Побољшање учења за бољи приступ тржиштима рада
 • Повећање популаризације науке, са посебним фокусом на СТЕМ наставни план и програм за жене и младе
 • Подршка мобилности у региону на специфичне теме као што су: стажирање, омладински летњи/зимски кампови


Рок за пријаву: 27. децембар 2023. године дo 16:00 (CET)
 

Конзорцијум:

 • Минимум координатор + 2 партнера из 3 различите земље које припадају WBF уговореним странама
   

Земље које могу учествовати:

 • Србија, Црна Гора, Северна Македонија, Босна и Херцеговина, Албанија
   

Услови за институције:  

 • непрофитне, и у оквиру наведених врста институција:
  • организације цивилног друштва/ невладине организације (ОЦД/НВО)
  • локални или регионални јавни субјекти, или удружења локалних или регионалних јавних субјеката
  • пословна удружења као што су: удружења предузећа, удружења пољопривредника, привредна комора, удружења из области туризма, итд.
  • образовне институције као што су универзитети/факултети, школе, институти, библиотеке, истраживачки центри, академије наука, музичке/уметничке академије, итд.
  • медијска удружења као што су: организације које раде у области медија, новинарства
  • институције из области културе или спорта као што су музеји, уметничке галерије, позоришта, библиотеке или удружења културних институција, спортска друштва итд.

 

Буџет по пројекту: 15 000 ЕУР

Стопа финансирања: до 80%

Трајање пројекта: од 3 до 10 месеци

Корисни линкови:

Контакт:

https://wbfeuproject.org/contact/

info@westernbalkansfund.org