Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Invasive alien species (IA)

Позив: HORIZON-CL6-2024-BIODIV-01-1

Рок за пријаву: 22. фебруар 2024. године

Тема: Инвазивне стране врсте су један од пет главних директних покретача губитка биодиверзитета. Осим што наносе велику штету природи и привреди, многе инвазивне стране врсте олакшавају и избијање и ширење заразних болести, представљајући претњу за људе, домаће и дивље животиње. Климатске промене, али и промене у коришћењу земљишта олакшавају ширење и успостављање многих страних врста и стварају нове могућности да оне постану инвазивне. Успешни предлози у оквиру овог позива треба да развијају моделе засноване на динамичким подацима за одређивање приоритета врста, управљање локацијама које су најугроженије, и да развију методе за идентификацију, рано откривање и надзор инвазивних страних врста, методе као што су сензори за биофизичке сигнале (звук, ултразвук, испарљива органска једињења, топлота, итд.), методе засноване на ДНК, укључујући баркодирање, вештачку интелигенцију, „стражарска“ постројења у лукама, на аеродромима, железничким станицама и логистичким платформама. Могла би се размотрити употреба роботике (и ваздушне и ванваздушне), посебно у морским срединама.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или земаља придружених ХЕ програму. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ (Research and Innovation Actions).  
  • Joint Research Centre (JRC) може учествовати као пуноправни члан конзорцијума.

Буџет пројекта: око 6 милиона ЕУР

Корисни линкови: