Otvoren poziv u okviru programa Horizont Evropa - Effective education and labour market transitions of young people (RIA)

Poziv: HORIZON-CL2-2024-TRANSFORMATIONS-01-10

Rok za prijavu: 7. februar 2024. godine

Tema: Kriza izazvana pandemijom virusa Covid-19 učinila je tranziciju u okviru formalnog obrazovanja i tržišta rada izazovnijom, posebno za mlade ljude u nepovoljnom položaju, što može uticati na pogoršanje nejednakosti, koje bi mogle postati trajne ukoliko na njih politika obrazovanja i obuke i ulaganja ne odgovore na odgovarajući način. Predlozi za ovaj poziv treba da koriste kvantitativne i kvalitativne metode za analizu prelaza između nivoa obrazovanja (uključujući između opšteg obrazovanja i stručnog osposobljavanja) i/ili između obrazovanja/obuka i tržišta rada, ali i da poboljšaju bazu dokaza za političke odluke tako što će se baviti istraživačkim pitanjima, kao što su npr.: Koje su determinante stope učešća u višem srednjem i tercijarnom obrazovanju i završetka istog i kako se one mogu razvijati u svetu nakon kovida? Koje su implikacije pandemije virusa Covid-19 na mobilnost u učenju i na rezultate na tržištu rada diplomaca?

Minimum konzorcijuma:

  • Najmanje tri institucije iz država članica EU ili zemalja pridruženih HE programu. Minimum jedan partner mora biti iz države članice EU (Research and Innovation Actions).  

Budžet projekta: od 2 do 3 miliona EUR

Korisni linkovi: