Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Effective education and labour market transitions of young people (RIA)

Позив: HORIZON-CL2-2024-TRANSFORMATIONS-01-10

Рок за пријаву: 7. фебруар 2024. године

Тема: Криза изазвана пандемијом вируса Covid-19 учинила је транзицију у оквиру формалног образовања и тржишта рада изазовнијом, посебно за младе људе у неповољном положају, што може утицати на погоршање неједнакости, које би могле постати трајне уколико на њих политика образовања и обуке и улагања не одговоре на одговарајући начин. Предлози за овај позив треба да користе квантитативне и квалитативне методе за анализу прелаза између нивоа образовања (укључујући између општег образовања и стручног оспособљавања) и/или између образовања/обука и тржишта рада, али и да побољшају базу доказа за политичке одлуке тако што ће се бавити истраживачким питањима, као што су нпр.: Које су детерминанте стопе учешћа у вишем средњем и терцијарном образовању и завршетка истог и како се оне могу развијати у свету након ковида? Које су импликације пандемије вируса Covid-19 на мобилност у учењу и на резултате на тржишту рада дипломаца?

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или земаља придружених ХЕ програму. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ (Research and Innovation Actions).  

Буџет пројекта: од 2 до 3 милиона ЕУР

Корисни линкови: