Позив у оквиру програма Хоризонт Европа – Environmental impacts of food systems

ID позива: HORIZON-CL6-2024-ZEROPOLLUTION-01-3

Рок за пријаву: 22. фебруар 2024. године

Тема: Прехрамбени сектор доприноси безбедности хране, али је и одговоран за загађење ваздуха, воде и земљишта. Може да допринесе губитку биодиверзитета, ерозији земљишта и климатским променама, троши превелике количине природних ресурса, укључујући воду и енергију, док се значајна количина хране расипа. У подршци имплементацији Европског зеленог договора, акционог плана ЕУ за нулту загађеност, Европског климатског пакта, заједничке пољопривредне политике и иницијативе за храну 2030, успешан предлог треба да обухвати следеће исходе:

  • Повећано опште знање о утицајима на животну средину и климу који произилазе из система исхране, укључујући потенцијалне компромисе/синергије са другим аспектима одрживости (еколошки, друштвени, економски).
  • Чврсто разумевање утицаја прехрамбених система засновано на доказима у вези са директним и индиректним загађењем земљишта, воде и ваздуха који изазивају губитке биодиверзитета, ерозију земљишта, климатске промене и могу негативно утицати на здравље људи.
  • Побољшани капацитети за смањење утицаја прехрамбених система на животну средину и климу, посебно у вези са загађењем.
  • Подршка актерима широм прехрамбених система кроз нова доступна знања, постојеће податке о еколошким и климатским утицајима прехрамбених система и идентификацију иновативних решења.


Буџет по пројекту: 6 милиона ЕУР

Врста активности: Истраживања и иновације

Услови за конзорцијум:

Најмање три независна правна лица из три различите земље (државе чланице ЕУ или ХЕ придружене земље) од којих је најмање једно основано у држави чланици ЕУ.

Корисни линкови:

Званична страница позива

ХЕ Радни програм 2023 – 2024 – Општи анекси

HE Main Work Programme 2023–2024 – 9. Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment

Програмски водич

Модел Уговора о гранту

Standard application form (HE RIA, IA)