Позив у оквиру програма Хоризонт Европа – Europe’s cultural heritage and arts – promoting our values at home and abroad

Позив: HORIZON-CL2-2024-HERITAGE-01-04

Рок за пријаву: 07. фебруар 2024. године

Тема: Пројекти треба да допринесу повећању видљивости и приступу европској уметности и култури на међународном нивоу. Очекивани исходи пројекта се односе на развој и тестирање пилот решења који ће омогућити сарадњу између локалног, националног и европског нивоа и успостављање стратешке алијансе између сектора уметности и културе и са другим секторима, процену ефикасности добрих пракси, програма и политика који промовишу приоритете, културу и основне вредности ЕУ у иностранству.

Циљ овог предлога иновације је да тестира постојеће праксе и политике које омогућавају уметности и култури да промовишу европске вредности и идентитете ван Европе, омогућавајући људима да искусе европску уметност, културу и традицију, како у свом изворном окружењу и окружењу, тако и кроз посету богатим европским културним пејзажима. Такође има за циљ да идентификује потенцијалне постојеће баријере и предложи мешовити модел сарадње који ће узети у обзир учешће на локалном, националном и регионалном нивоу и координацију различитих сектора и заинтересованих страна. У овој анализи треба узети у обзир присуство културних и креативних индустрија (CCI).

Буџет по пројекту: 3-4 милиона ЕУР

Врста активности: Иновације

Услови за конзорцијум:

Најмање три независна правна лица из три различите земље (државе чланице ЕУ или ХЕ придружене земље) од којих је најмање једно основано у држави чланици ЕУ.

Корисни линкови:

Званична страница позива

ХЕ Радни програм 2023 – 2024 – Општи анекси

HE Main Work Programme 2023–2024 – 5. Culture, creativity and inclusive society

Програмски водич

Модел Уговора о гранту

Standard application form (HE RIA, IA)