Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Sustainable organic food innovation labs: reinforcing the entire value chain (IA)

ПозивHORIZON-CL6-2024-FARM2FORK-02-2-two-stage

Рок за пријаву: прва фаза: 22. фебруар 2024. године, друга фаза: 17. септембар 2024. године

Тема: Органска пољопривреда се највише развила на нивоу примарне производње, док је прерада органских пољопривредних производа мање развијена и регулисана. Органски сектор карактеришу неравнотеже у ланцима вредности хране који ограничавају преговарачку моћ пољопривредника који се баве органском производњом и произвођача који још увек имају приступ ограниченом броју прерађивача и трговаца на мало. Стога је улагање у иновативне технике пажљиве обраде, одрживог и вишекратно употребљивог паковања, поједностављивање логистике и дистрибуције органских производа и постизање бољег разумевања питања квалитета и безбедности у ланцима снабдевања органским производима, у комбинацији са прописима, важно за стварање нове вредности за потрошаче. Ово ће омогућити малим органским произвођачима, посебно онима који се налазе у удаљеним областима, да пронађу излаз за своју производњу и имају користи од додатне вредности своје органске сертификације. Поред свеобухватних проблема са којима се суочавају ланци снабдевања пољопривредно-прехрамбеним производима, органска дистрибуција може довести до високих оперативних трошкова и неравнотеже између понуде и потражње. Размена искуства и знања може подстаћи стварање локалних тржишта хране и кратких ланаца снабдевања, као и очување интегритета квалитета органског производа. Предлози треба да успоставе и анимирају локално вођене центре за иновације у производњи органске хране, окупљајући истраживаче, иноваторе, пољопривреднике, прерађиваче и друге актере.  

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или земаља придружених ХЕ програму. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ (Research and Innovation Actions).  
  • Пројекти морају користити „приступ са више актера“, осигуравајући адекватно учешће свих релевантних актера, укључујући пољопривреднике и мала и средња предузећа.

Буџет пројекта: 5 500 000 ЕУР

Корисни линкови: