Danube Interreg програм - Други позив за подношење предлога пројеката

Програм Дунавског региона отвара други позив за достављање предлога пројеката 02. новембра 2023. године.

Овај позив за подношење предлога ће захтевати од подносилаца пријава да пријаву предају онлајн преко електронског система Jems.

Рок за предају је 29. март 2024. године

Могу се пријавити јавне институције, непрофитне организације, образовне институције, истраживачке организације и друге релевантне заинтересоване стране из дунавског региона.

Сваки пројекат мора укључити најмање три пројектна партнера за финансирање из три различите земље програмске области.

Програмом Дунавског региона за други позив за подношење предлога пројеката издвојено је 38,7 милиона еура. Пројекти се кофинансирају до 80%.

Трајање пројекта је максимално 36 месеци, а очекивани почетак пројекта је планиран за јануар 2025.

 

Пројекти пријављени у оквиру другог позива треба да се фокусирају на један од следећих специфичних циљева:

• 2.2 Прилагођавање климатским променама и превенција ризика од катастрофа

• 2.3 Приступ и одрживо управљање водама

• 2.4 Заштита и очување природе и биодиверзитета

• 3.1 Тржиштe рада и приступ квалитетном запошљавању

• 3.2 Образовање, обука и целоживотно учење

• 3.3 Култура и одрживи туризам

• 4.2 Институционални капацитети за територијално и макрорегионално управљање

 

Више информација:

Програм

Водич за апликанте

Водич за попуњавање апликативног формулара

Водич – дозвољени трошкови

Nаtional Contact Point

Вебинари