Evropska komisija organizuje info dan povodom projekata izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju u novom pozivu za 2024. godinu

Projekti izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju podržavaju međunarodnu saradnju zasnovanu na multilateralnim partnerstvima između organizacija aktivnih u oblasti visokog obrazovanja. Oni nude podršku za unapređenje kvaliteta i modernizaciju visokog obrazovanja u trećim zemljama koje nisu povezane sa Erazmus+ programom sa ciljem postizanja društveno-ekonomskog oporavka, rasta i prosperiteta, ali i kao odgovor na svetske i evropske trendove, ekonomsku globalizaciju, aktuelne društvene, ekonomske i ekološke probleme, i slično.

Kako bi predstavila glavne karakteristike i zahteve projekata koji će se u narednom programskom periodu prijavljivati u okviru akcija za izgradnju kapaciteta u oblasti visokog obrazovanja, Evropska komisija organizuje informativni dan koji će se održati 30. novembra 2023. godine sa početkom od 10 časova, i to u online formatu.

Svi zainteresovani mogu se prijaviti za učešće putem sledećeg linka. Nakon registracije, učesnicima će biti prosleđena potvrda, dok će link za pristup info danu biti poslat mejlom pre samog događaja.

Više informacija na zvaničnoj internet stranici Evropske komisije.