Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Enhancing working conditions and strengthening the work force through digital and data technologies – the potential of robotics and augmented reality in agriculture (RIA)

Позив: HORIZON-CL6-2024-GOVERNANCE-01-7

Рок за пријаву: 28. фебруар 2024. године

Тема: Дигиталне технологије и технологије података могу олакшати рад у пољопривреди, побољшати услове рада и ублажити изазов недостатка радне снаге, којим су погођене неке гране и региони. Оне имају потенцијал да послове везане за пољопривредно газдинство учине привлачнијим и безбеднијим. Дигиталне технологије и технологије података могу повећати ефективност и ефикасност апликација и на тај начин повећати одрживост и конкурентност сектора. Исплативост иновативних дигиталних технологија и технологија података и даље представља уско грло за њихову употребу у пољопривредном сектору, посебно у областима у којима њихова примена није примарно релевантна за повећање ефикасности и ефективности процеса. Пројекти у оквиру овог позива треба да настоје да пруже решења за овај изазов, као и техничка решења заснована на приступима проширене стварности која нуде многе могућности за олакшавање и унапређење употребе дигиталних технологија у пољопривреди, побољшање перформанси дигиталних алата и пружање помоћи „на даљину“, што је важно за удаљена предузећа, посебно у руралним подручјима.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или земаља придружених ХЕ програму. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ (Research and Innovation Actions).  

Додатни критеријум:

  • Пројекти би требало да користе приступ са више актера.

Буџет пројекта: око 5 милиона ЕУР

Трајање пројекта: 60 месеци

Корисни линкови: