Otvoren poziv u okviru programa Kreativna Evropa ‒ European Cooperation projects

ID poziva:

Rok za prijavu: 23. januar 2024. godine

Tema: Pozivom će se podržati projekti koji uključuju veliki broj aktera aktivnih u različitim kulturnim i kreativnim sektorima, radi sprovođenja širokog spektra aktivnosti i inicijativa. Akcija je usidrena u okvir politike Kultura programa Kreativna Evropa i njegovih međusektorskih pitanja (inkluzivnost, smanjenje uticaja na životnu sredinu i ravnopravnost polova).

Projekti saradnje bi trebalo da doprinesu jednom od sledećih ciljeva:

 • Cilj 1 – Stvaranje na transnacionalnom nivou i promet: ojačati stvaranje na transnacionalnom nivou i promet evropskih dela i umetnika;
 • Cilj 2 - Inovacija: poboljšati kapacitete evropskih kulturnih i kreativnih sektora za negovanje talenata, inovaciju, napredak i rast, kao i stvaranje radnih mesta.

Uslovi učešća za zemlje: Zemlje članice EU i njihove prekomorske teritorije i pridružene zemlje Kreativne Evrope.

Uslovi za konzorcijum: 

 • za mala partnerstva: 3 pravnih (državnih ili privatnih) tela iz 3 različitih zemalja;
 • za srednja partnerstva: 5 pravnih (državnih ili privatnih) tela iz 5 različitih zemalja;

Budžet po projektu:

  • za mala partnerstva: 200 000 EUR
  • za srednja partnerstva: 1 000 000 EUR

Tip finansiranja: Paušalni iznosi

Stopa finansiranja:

  • za mala partnerstva: 80%
  • za srednja partnerstva: 70%

Trajanje projekta: do 48 meseci

Korisni linkovi:

Zvanična stranica poziva za mala partnerstva

Zvanična stranica poziva za srednja partnerstva

Tekst poziva za oba tipa partnerstava

Model projektne prijave

Radni program za implementaciju Kreativne Evrope za 2024. godinu