Отворен позив у оквиру програма Креативна Европа ‒ European Cooperation projects

ИД позива:

Рок за пријаву: 23. јануар 2024. године

Тема: Позивом ће се подржати пројекти који укључују велики број актера активних у различитим културним и креативним секторима, ради спровођења широког спектра активности и иницијатива. Акција је усидрена у оквир политике Култура програма Креативна Европа и његових међусекторских питања (инклузивност, смањење утицаја на животну средину и равноправност полова).

Пројекти сарадње би требало да допринесу једном од следећих циљева:

 • Циљ 1 – Стварање на транснационалном нивоу и промет: ојачати стварање на транснационалном нивоу и промет европских дела и уметника;
 • Циљ 2 - Иновација: побољшати капацитете европских културних и креативних сектора за неговање талената, иновацију, напредак и раст, као и стварање радних места.

Услови учешћа за земље: Земље чланице ЕУ и њихове прекоморске територије и придружене земље Креативне Европе.

Услови за конзорцијум: 

 • за мала партнерства: 3 правних (државних или приватних) тела из 3 различитих земаља;
 • за средња партнерства: 5 правних (државних или приватних) тела из 5 различитих земаља;

Буџет по пројекту:

  • за мала партнерства: 200 000 ЕУР
  • за средња партнерства: 1 000 000 ЕУР

Тип финансирања: Паушални износи

Стопа финансирања:

  • за мала партнерства: 80%
  • за средња партнерства: 70%

Трајање пројекта: до 48 месеци

Корисни линкови:

Званична страница позива за мала партнерства

Званична страница позива за средња партнерства

Текст позива за оба типа партнерстава

Модел пројектне пријаве

Радни програм за имплементацију Креативне Европе за 2024. годину