Представљени резултати пројеката са Јавног позива за пријаву научноистраживачких односно уметничких пројеката за младе научнике и уметнике Универзитета у Крагујевцу за 2022/23. годину

У Свечаној сали Универзитета у Крагујевцу, 9. новембра 2023. године, представљени су резултати пројеката са другог Јавног позива за пријаву научноистраживачких односно уметничких пројеката младих истраживача и уметника Универзитета у Крагујевцу.

У организацији Универзитета у Крагујевцу и Центра за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу,  представљени су резултати са другог Јавног позива за пријаву научноистраживачких односно уметничких пројеката младих истраживача и уметника Универзитета у Крагујевцу. 

Проф. др Ненад Филиповић, ректор, указао је да је основни циљ овог програма   пружање подршке младим истраживачима у развијању њихових личних, оперативних капацитета и техничких знања за припрему апликација за конкурисање на европским и  међународним пројектима. На Јавни позив објављен за 2022/23. годину пристигле су 23 пријаве, а административну проверу прошла је 21 пријава. Нажалост, није било пријава из области уметности, па су финансирана два пројекта из области техничко-технолошких наука.

Једногодишње резултате рада на изабраним пројектима из четири научна поља представили су:

  1. Др Дејан Миленковић, Институт за информационе технологије: Антиоксидативни потенцијал новосинтетисаних кумарин Nацилхидразонских деривата – NewCoumAntiOx  (поље природно-математичких наука);
  2. Др Александар Алексић, Факултет инжењерских наука: Превазилажење поремећаја у домену инжењерског менаџмента – Унапређење организационе резилијентности – CODEMO (поље техничко-технолошких наука);
  3. Др Ана Пејчић, Факултет медицинских наука: Ниво витамина Ц код трудница и ефикасност суплемената витамина Ц у превенцији превременог пуцања плодових овојака и превременог порођаја – VitCePrev (поље медицинских наука);
  4. Др Драган Дакић, Правни факултет: Нормативно кодирање вештачке интелигенције: изабрана питања - Normo Code – AI034 (поље друштвено-хуманистичких наука);
  5. Др Миљан Милошевић, Институт за информационе технологије: Моделирање критичне интеракције између циркулишућих ћелија туморa и тромбоцита у току метастазе – MODELETS (поље техничко-технолошких наука).

Академик Милош Ђуран, управник Центра за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу, у својој завршној речи, изразио је велико задовољство резулатима који су остварени радом на пројектима и изразио наду у догорочност оваквог начина подршке младим истраживачима Универзитета у Крагујевцу.


Фото галерија: