Održano predavanje akademika Velimira Radmilovića „Energija kao jedan od najvećih izazova čovečanstva u XXI veku“

U organizaciji Centra za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu, akademik Velimir R. Radmilović održao je predavanje „Energija kao jedan od najvećih izazova čovečanstva u XXI veku“, 8. novembra 2023. u Svečanoj sali Univerziteta u Kragujevcu.

Akademik Velimir Radmilović, član Odeljenja tehničkih nauka SANU,  redovan profesor Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu, održao je predavanje na Univerzitetu u Kragujevcu pred velikim brojem doktoranata, istraživača, nastavnika i naučnika, prvenstveno iz  Instituta za informacione tehnologije i Fakulteta inženjerskih nauka. Upravnik Centra, akademik Miloš Đuran, u svom pozdravnom obraćanju istakao je impresivnu naučnu biografiju predavača i izrazio zadovoljstvo što rezultate svojih istraživanja na globalno aktuelnu temu nedostatka energije i problema sa obnovljivim izvorima energije, predstavlja naučnoj i stručnoj javnosti u Kragujevcu.

Akademik Velimir Radmilović ukazao je na probleme do kojih je doveo nesklad između proizvodnje energije i zaštite životne sredine, kao i razlika između proizvodnje i potrošnje primarne enegije, koji već u narednim decenijama mogu dovesti u pitanje postojanje ekosistema na Zemlji.  Jedan od odgovora na ove probleme traže se u  obezbeđivanju dovoljnih količina „zelene energije“ koja je ekonomski prihvatljiva i na raspolaganju je svima. Ona nije štetna za životnu sredinu, manje doprinosi globalnom zagrevanju i nepovoljnim klimatskim promenama, obezbeđuje neometan razvoj i privredni rast i zbog tih razloga predstavlja veoma veliki izazov za čovečanstvo u XXI veku.

Da bi se rešio veoma ozbiljan izazov vezan za energiju,  vrše se razna istraživanja, a neka od njih se odnose na termoelektrične nanomaterijale, koji mogu delom da doprinesu uvođenju „zelene“ (čiste) energije. Kao primer novih funkcionalnih nanomaterijala prikazano je i projektovanje i procesuiranje ZnO-In2O3 kompozitnih nanožica kod kojih su korišćene alatke kvantne stešnjenosti i kontrola fononskog transporta u cilju unapređenja termoelektričnih osobina, izraženog preko povećanja faktora valjanosti - zT.

Monografiju akademika Velimira Radmilovića pod nazivom Energija kao jedan od najvećih izazova čovečanstva u 21. veku“ objavila je Srpska akademija nauka i umetnosti, 2023. godine.


Foto galerija: