Одржано предавање академика Велимира Радмиловића „Енергија као један од највећих изазова човечанства у XXI веку“

У организацији Центра за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу, академик Велимир Р. Радмиловић одржао је предавање „Енергија као један од највећих изазова човечанства у XXI веку“, 8. новембра 2023. у Свечаној сали Универзитета у Крагујевцу.

Академик Велимир Радмиловић, члан Одељења техничких наука САНУ,  редован професор Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду, одржао је предавање на Универзитету у Крагујевцу пред великим бројем доктораната, истраживача, наставника и научника, првенствено из  Института за информационе технологије и Факултета инжењерских наука. Управник Центра, академик Милош Ђуран, у свом поздравном обраћању истакао је импресивну научну биографију предавача и изразио задовољство што резултате својих истраживања на глобално актуелну тему недостатка енергије и проблема са обновљивим изворима енергије, представља научној и стручној јавности у Крагујевцу.

Академик Велимир Радмиловић указаo je на проблеме до којих је довео несклад између производње енергије и заштите животне средине, као и разлика између производње и потрошње примарне енегије, који већ у наредним деценијама могу довести у питање постојање екосистема на Земљи.  Један од одговора на ове проблеме траже се у  обезбеђивању довољних количина „зелене енергије“ која је економски прихватљива и на располагању је свима. Она није штетна за животну средину, мање доприноси глобалном загревању и неповољним климатским променама, обезбеђује неометан развој и привредни раст и због тих разлога представља веома велики изазов за човечанство у XXI веку.

Да би се решио веома озбиљан изазов везан за енергију,  врше се разна истраживања, а нека од њих се односе на термоелектричне наноматеријале, који могу делом да допринесу увођењу „зелене“ (чисте) енергије. Као пример нових функционалних наноматеријала приказано је и пројектовање и процесуирање ZnO-In2O3 композитних наножица код којих су коришћене алатке квантне стешњености и контрола фононског транспорта у циљу унапређења термоелектричних особина, израженог преко повећања фактора ваљаности - zT.

Монографију академика Велимира Радмиловића под називом Енергија као један од највећих изазова човечанства у 21. веку“ објавила је Српска академија наука и уметности, 2023. године.


Фото галерија: