Објављен први позив у оквиру HISTRATE COST акције

У оквиру HISTRATE COST акције објављен је први позив за грантове (www.cost.eu/actions/CA21155) који подржавају сарадњу, размену, трансфер знања, истраживање и развој у оквиру Акције. Доступне су три врсте гранта:

 • Краткорочне научне мисије (Short-Term Scientific Missions STSM)
 • Грантови за конференције у инклузивним земљама (ITC Conference Grants)
 • Грантови за дисеминацијске конференције (Dissemination Conference grants).

Рок за подношење пријаве: 8. јануар 2024. године

Трајање: Све активности морају да буду завршене до 15. октобра 2024. године.

Правo учешћа:

 • Истраживачи и иноватори из COST чланица (Full/Cooperating Members), европске RTD или NNC (Near Neighbour Country) земље. Листа ових земаља је доступна на COST вебсајту
  • За грантове за конференције у инклузивним земљама (ITC): само млади истраживачи (млађи од 40 година) из ITC/NNC земаља имају право учешћа  
  • За грантове дисеминацијске конференције само HISTRATE учесници имају право учешћа
 • Подносиоци пријава могу добити грант само једном током трајања Акције.

Износ финансирања:

 • Краткорочне научне мисије – максималан износ по мисији до 4000 ЕУР
 • Грантови за конференције у инклузивним земљама – до 1500 ЕУР за конференције уживо, и до 500 ЕУР за виртуелне конференције
 • Грантови за дисеминацијске конференције – 2000 ЕУР за конференције уживо, и до 500 ЕУР за виртуелне конференције

Подношење пријава:

Пријаве се подносе путем e-Cost платформе.

Корисни линкови:

 

 

За питања и информације, обратити се координатору HISTRATE позива за доделу грантова:

Nataliya Berberova-Buhova

nberberova@iomt.bas.bg;

nataliyabuhova2016@gmail.com