Отворен позив за суфинансирање развојних и научно-истраживачких пројекатa између Републике Србије и Народне Републике Кине за период 2024 – 2026 године

Министарство науке, технолошког развоја и иновација објављује конкурс за суфинансирање научно-истраживачких и развојних пројекатa између Републике Србије и Народне Републике Кине за период 2024 – 2026. године.

Предмет овог конкурса је да се циљеви који су идентификовани у Меморандуму о заједничком финансирању истраживачких и развојних пројекатa потписаном од стране влада Републике Србије и Народне Републике Кине, реализују кроз суфинансирање научноистраживачког рада како би се подржало спровођење основних и примењених истраживања у приоритетним областима, при чему ће се водити рачуна о ефикасној заштити права интелектуалне својине.

Приоритетне области су:

- информационе и комуникационе технологије,

- пољопривреда и храна,

- биотехнологије,

- традиционална медицина,

- зелена енергија,

- свемир и нуклеарне науке.

 

Рок за подношење пријава: 20. децембар 2023. године

*Напомена: У оквиру овог, не могу да учествују истраживачки тимови којима су одобрени стратешки пројекти на основу претходних Конкруса за пројекте (2018-20 и 2021-23).

 

Обим финансирања и трајање

Министарство науке , технолошког развоја и иновација финансираће 6 пројеката (по један из сваке приоритетне области) у периоду до 3 године са предвиђеним буџетом у износу до 200.000 USA$ по пројекту.

Услови пријављивања:

На конкурс се пријављују истраживачи и групе истраживача који су запослени у научно-истраживачким организацијама, a који испуњавају услове у складу са Законом о науци и истраживањима.

Предлози морају бити поднети истовремено у обе земље, и то: пројектни предлози подносилаца из Републике Србије - Министарству науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије, а пројектни предлози подносилаца из Народне Републике Кине – Министарству за науку и технологију Народне Републике Кине.

Предлози ће бити евалуирани у складу са њиховим значајем, циљевима, садржајем, изводљивошћу истепеном технолошке развијености.

Подносилац захтева може да пријави искључиво један пројектни предлог.

Током реализације пројекта, интелектуална својина као и информативни извори који се односе на националну безбедност морају бити ефикасно заштићени.

Процедура пријављивања на конкурс

Заједничке предлоге пројеката истраживачки тимови истовремено пријављују Координаторима Програма обе Стране. Пројектни предлози подносилаца из Републике Србије достављају се у задатим пријавним формуларима – српском Министарству науке, технолошког развоја и иновација, а пројектни предлози подносилаца из Народне Републике Кине, кинеском Mинистарству за науку и технологију.

 

Званична страница позива

Конкурс