Отворен позив за суфинансирање научно-технолошке сарадње између Републике Србије и Мађарске за пројектни период 2024 – 2026

Министарство науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије у сарадњи са Националном службом за истраживање, развој и иновације Мађарске расписује Конкурс за унапређење и подршку мобилности истраживача у оквиру билатералне научно-технолошке сарадње за пројектни период 2024-2026 године.

Циљ Конкурса је развој научне сарадње двеју земаља кроз размену научних радника, а посебно младих научника, на заједничким истраживачким пројектима и подстицање заједничког учешћа у оквирном програму за истраживање Европске уније Horizon Europe.

 

Приоритетне области:

- природне науке

- инжењерство и технологије

- медицина и здравље

- пољопривреда и ветеринарство

- друштвенo-хуманистичке науке

 

Рок за подношење пријаве пројекта: 30. новембар 2023. године

Трајање: 01.07.2024. – 30.6.2026. године

 

Учесници:

Програм је намењен српским и мађарским истраживачким групама које имају намеру да раде на заједничким истраживачким пројектима различитих научних области.

Право учешћа имају:

а) са српске стране:

Лица запослена у акредитованим научноистраживачким организацијама изабрана у истраживачко или научно звање и наставници и сарадници запослени на високошколским установама (у одговарајућем еквивалентном звању према одредбама Закона о науци и истраживању. Чланови истраживачких тимова могу да буду из различитих акредитованих научноистраживачких организација (две, или више).

б) са мађарске стране:

Универзитетски професори и млађи научници на мађарским високошколским установама и научници на истраживачким установама изван универзитета.

*Mлади истраживач у оквиру пројектног тима, у Јавном позиву, подразумева лице које испуњава следеће услове:

• изабрано је у истраживачко или научно звање или у еквивалентно звање у високом образовању;

• назив доктора наука, уколико је лице докторирало, стекло је највише 10 година пре дана закључивања јавног позива и

• запослено је, у акредитованој научноистраживачкој организацији.

 

Подношење пријаве:

Координатори истовремено подносе заједнички предлог пројекта надлежним националним институцијама које су задужене за доделу финансијских програмских средстава (Министарство науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије, за српске и Национална служба за истраживање, развој и иновације Мађарске, за мађарске партнере).

 Листа одобрених пројеката биће објављена на интернет страници Министарства науке, технолошког развоја и иновација до краја јуна 2024. године.

Избор пројеката за финансирање вршиће се, пре свега, на основу квалитета пројеката, квалификације учесника на пројекту, заступљености младих истраживача и очекиваних исхода сарадње у погледу научних резултата.

 

Финансирање пројекта

Средства за финансирање мобилности истраживча су искључиво намењена финансирању путних трошкова (од једне до друге научно-истраживачке институције) и трошкова боравка који настану при размени научника који учествују на пројектима.

Планирани буџет пројекта намењен је финансирању планираних посета српских истраживача и износи 2000 евра (у динарској противвредности) по једној години реализације пројектних активности, односно 4000 евра (у динарској противвредности) за две године.

 

Званична страница позива

Конкурс