Otvoren poziv u okviru programa Kreativna Evropa - INOVATIVNA LABORATORIJA 2023

ID poziva: CREA-CROSS-2024-INNOVLAB

Konkursom Inovativna laboratorija biće podržane saradnje ustanova i organizacija u polju kulture i audiovizuelnih delatnosti, kao i drugih resora (poput obrazovanja, turizma i sl.), u okviru kojih će se osmišljavati i testirati inovativna digitalna rešenja sa dugoročnim uticajem na širu oblast delovanja, kao i kreiranje inovativnih alata, modela ili metodologija rada koje bi bile primenljive u audiovizuelnim delatnosti i bar još jednoj oblasti kulture i umetnosti. 

Očekuju se predlozi projekata koji ostvaruju uticaj kroz: razvoj inovativnih kreativnih procesa; povećanu vidljivost, dostupnost i raznolikost evropskog sadržaja u digitalnom okruženju; unapređenje poslovnih modela i korišćenja podataka; razvoj potencijalne publike digitalnih sadržaja; podršku zelenim praksama i cirkularnoj ekonomiji, u skladu sa prioritetima inicijative Novi evropski Bauhaus

Teme:

Projekti treba da se fokusiraju na jednu ili nekoliko sledećih tema:

  • virtuelni svetovi kao novo okruženje za promociju evropskih sadržaja,
  • obnavljanje publike i konkurentnost evropskih industrija sadržaja;
  • inovativni poslovni alati za proizvodnju, finansiranje, distribuciju ili promociju unapređeni novom tehnologijom (AI, veliki podaci, blockchain, virtuelni svetovi i dr.).

Rok za prijavu: 25. april 2024., a rezultati se očekuju u oktobru 2024. godine

Budžet poziva: 7.4 miliona eura

Trajanje projekta: maksimum 24 meseci

Uslovi učešća:

Konkurs je otvoren za javni, civilni i privatni sektor u polju kulture, kao i u drugim resorima koji se uklapaju u ciljeve konkursa. Fizička lica ne mogu biti podnosioci konkursnih prijava, izuzev samozaposlenih lica (selfemployed, sole traders, itd.).

Dozvoljeno je apliciranje jedne organizacije ili konzorcijuma koji se sastoji od minimum dve organizacije.

Inovativni aspekt projekta koji se očekuje na ovom konkursu može da proistekne iz pažljivo osmišljenog partnerstva, koje bi podrazumevalo različite specifične ekspertize u vezi sa temom ili poljem u kojem radite, poželjno iz različitih resora.

 

Zvanična stranica konkursa

Dokument poziva

Primer aplikativne forme

Model ugovora o grantu