Отворен позив у оквиру програма Креативна Европа - ИНОВАТИВНА ЛАБОРАТОРИЈА 2023

ИД позива: CREA-CROSS-2024-INNOVLAB

Конкурсом Иновативна лабораторија биће подржане сарадње установа и организација у пољу културе и аудиовизуелних делатности, као и других ресора (попут образовања, туризма и сл.), у оквиру којих ће се осмишљавати и тестирати иновативна дигитална решења са дугорочним утицајем на ширу област деловања, као и креирање иновативних алата, модела или методологија рада које би биле применљиве у аудиовизуелним делатности и бар још једној области културе и уметности. 

Очекују се предлози пројеката који остварују утицај кроз: развој иновативних креативних процеса; повећану видљивост, доступност и разноликост европског садржаја у дигиталном окружењу; унапређење пословних модела и коришћења података; развој потенцијалне публике дигиталних садржаја; подршку зеленим праксама и циркуларној економији, у складу са приоритетима иницијативе Нови европски Баухаус

Теме:

Проjекти треба да се фокусираjу на jедну или неколико следећих тема:

  • виртуелни светови као ново окружење за промоциjу европских садржаjа,
  • обнављање публике и конкурентност европских индустриjа садржаjа;
  • иновативни пословни алати за производњу, финансирање, дистрибуциjу или промоциjу унапређени новом технологиjом (AI, велики подаци, blockchain, виртуелни светови и др.).

Рок за пријаву: 25. април 2024., а резултати се очекују у октобру 2024. године

Буџет позива: 7.4 милиона еура

Tрајање пројекта: максимум 24 месеци

Услови учешћа:

Конкурс је отворен за јавни, цивилни и приватни сектор у пољу културе, као и у другим ресорима који се уклапају у циљеве конкурса. Физичка лица не могу бити подносиоци конкурсних пријава, изузев самозапослених лица (selfemployed, sole traders, итд.).

Дозвољено jе аплицирање jедне организациjе или конзорциjума коjи се састоjи од минимум две организације.

Иновативни аспект пројекта који се очекује на овом конкурсу може да проистекне из пажљиво осмишљеног партнерства, које би подразумевало различите специфичне експертизе у вези са темом или пољем у којем радите, пожељно из различитих ресора.

 

Званична страница конкурса

Документ позива

Пример апликативне форме

Модел уговора о гранту