Универзитет у Крагујевцу на Шангајској листи најбољих у 2023. години за област Клиничка медицина

Шангајска листа или Академско рангирање универзитета у свету је престижан систем рангирања, и врши се једном годишње према новим и доступним анализама.

Универзитет у Крагујевцу је 2023. године пласиран између 201 и 300 места на Шангајској листи за област Клиничка медицина, захваљујући изузетним резултатима Факултета медицинских наука, Универзитета у Крагујевцу.