Објављен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - ERA Chairs

ID позиваERA Chairs (HORIZON-WIDERA-2023-TALENTS-01)

Рок за пријаву: 07. март 2024. године

Тема: Акције ERA Chairs подржаће универзитете или истраживачке организације у привлачењу и одржавању висококвалитетних људских ресурса под управом изванредног истраживача, тј. менаџера истраживања, да примене структурне промене ради постизања изврсности на одрживом основу.

Фокус је на подршци истраживачима у раној фази каријере и искусним талентима током истраживања, професионалног развоја, обуке, или мобилности у европском истраживачком простору, нарочито у тзв. Widening countries. Акценат је на међусекторској мобилности истраживача и иноватора у раној фази каријере, као и подстицању експлоатације постојећих истраживачких инфраструктура у циљаним земљама (Widening countries). Такође ће се ојачати интеракција између образовања и истраживања, а посебна пажња биће посвећена промовисању родне равноправности међу подржаним талентима.

Услови за конзорцијум: Истраживачка институција или универзитет у тзв. Widening country мора бити координатор a може бирати између заједничке пријаве са правним лицем које тренутно запошљава будућег носиоца ЕRA катедре, и самосталног подношења пријаве. У првом случају, партнерска институција се може налазити у било којој земљи (укључујући земље изван ЕУ).

Носилац ЕRA катедре мора бити изврсни истраживач / или иноватор у изабраној области истраживања. Научно подручје може бити било које подручје истраживања и иновација обухваћено Уговором о функционисању Европске уније. Носилац катедре би требало да успостави истраживачки тим који је у потпуности интегрисан у институцију координатора, како би значајно побољшао своје истраживачке перформансе у одабраном научном домену и био успешнији у добијању финансијских средстава. Избор особља за истраживачки тим спроводиће међународна комисија за запошљавање коју предводи носилац ЕRA катедре. Носилац ЕRA катедретакође, треба да има положај у организацији / универзитету, где му/јој је омогућено да доноси одговарајуће одлуке о расподели ресурса, надгледа чланове тима и слободно се пријављује за финансирање истраживања. У случају да је ово компатибилно са природом институције координатора, очекује се да он / она преузме и неке наставничке дужности.

Носилац ЕRA катедре може бити грађанин било које земље света.


Трајање пројеката: до 5 година

Буџет по пројекту: од 1.5 до 2.5 милиона ЕУР

Врсте активности: координација и подршка (CSA)

Врсте дозвољених трошкова:

  • трошкови именовања носиоца ERA Chair (пуно радно време)
  • трошкови чланова тима (нпр. плате, административни трошкови, путни трошкови и трошкови боравка)
  • трошкови настали услед увођења структурних промена (нпр. трошкови обука, састанака, публикација, управљања интелектуалном својином)

Корисни линкови: