Univerzitet u Kragujevcu na Times Higher Education Subject Ranking listi

Times Higher Education – Subjects Ranking 2024 lista, uvrstila je Univerzitet u Kragujevcu, za oblast Klinika, pretklinika i zdravlje u 501-600 najboljih na svetu.

Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu je svojim naučno nastavnim radom i postignutim rezultatima prepoznat od najrelevantnijih svetskih institucija.