Универзитет у Крагујевцу на Times Higher Education Subject Ranking листи

Times Higher Education – Subjects Ranking 2024 листа, уврстила је Универзитет у Крагујевцу, за област Клиника, претклиника и здравље у 501-600 најбољих на свету.

Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу је својим научно наставним радом и постигнутим резултатима препознат од најрелевантнијих светских институција.