Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа – MSCA COFUND

Позив: HORIZON-MSCA-2023-COFUND-01-01

Рок за апликацију: 08. фебруар 2024. године

MSCA COFUND суфинансира нове или постојеће докторске програме и шеме постдокторских стипендија са циљем ширења најбољих пракси укључујући међународну, међусекторску и интердисциплинарну истраживачку обуку, као и међународну и међусекторску мобилност истраживача у свим фазама њихове каријере.

Пројектни предлози у оквиру ове акције треба да допринесу следећем:

 • циркулацији талената и знања у оквиру области истраживања, кроз међународну, међусекторску и интердисциплинарну мобилност, укључујући подршку регионалним или националним стратегијама паметне специјализације када је то потребно;
 • усклађивању праксе са политикама MSCA заснованим на Европској повељи за истраживаче и Кодексу понашања за запошљавање истраживача;
 • побољшање атрактивности каријере истраживача, посебно кроз боље услове рада и запошљавања;
 • обучавање висококвалификованих истраживача;
 • повећање привлачности Европе као водеће дестинације за истраживање и иновације;
 • допринос одрживој конкурентности Европе у истраживању и иновацијама;
 • успостављање одрживе сарадње између академских и неакадемских организација;
 • неговање културе отворене науке, иновација и предузетништва.

Тема: Предлози могу да покрију било које истраживачке дисциплине („bottom-up“), али се изузетно могу фокусирати и на специфичне дисциплине, посебно када су засновани на националним или регионалним стратегијама истраживања и иновација.

Врсте програма у оквиру позива:

Програми за докторанде пружају обуке како би се докторским кандидатима омогућило да развију и прошире своје вештине и компетенције и доделу докторске дипломе у најмање једној држави чланици ЕУ или придруженој земљи.

Постдокторски програми финансирају стипендије за развој каријере за постдокторске истраживаче и индивидуалне истраживачке обуке којима се развијају кључне вештине и компетенције заједничке за све области. Нагласак је и на интегритету истраживања, иновацијама, предузетништву и промоцији праксе отворене науке.

Koнзорцијум: 

Услови учешћа:

 • институције из ЕУ или придружене земље (Associated Countries), док Affiliated partners нису подржани у оквиру ове акције
 • могуће је пријављивање једног корисника гранта – mono-beneficiary
 • у оквиру једне акције најмање три истраживача морају бити подржана

Индикативан буџет: € 96,5 милиона

Tрајање пројекта: 3 - 60 месеци

Корисни линкови: