Јавни позив за суфинансирање научно-технолошке сарадње Републике Србије и Републике Хрватске за период 2024 - 2026. године

Предмет конкурса је финансирање посета истраживача (трошкови путовања и боравка) које проистичу из реализације програма билатералне научно-технолошке сарадње и то у виду кратких посета до 14 дана.

Приоритетне области:

- храна, пољопривреда и биотехнологија,

- биомедицина,

- енергија, енергетска ефикасност и заштита животне средине,

- транспорт и мобилност,

- информационе технологије,

- сигурност,

- друштвене и хуманистичке науке.

 

Рок за подношење предлога пројекта: 05. децембар 2023. године

Трајање: 2 године у периоду од 1. маја 2024. до 30. априла 2026. године

 

Услови конкурса:

На конкурс се могу пријавити истраживачи и групе истраживача, запослени у научно – истраживачким организацијама, који испуњавају услове у складу са Законом о науци и истраживањима. Чланови тима могу да буду лица у наставним, научним и истраживачким звањима која су запослена у установама високог образовања и научноистраживачким организацијама у складу са Законом.

Истраживачи из Србије који пријављују билатерални пројекат са истраживачима из Републике Хрватске треба да учествују у спровођењу Програма институционалног финансирања или другим програмима од општег интереса у складу са Законом.

У оквиру овога позива могуће је пријавити учешће само на једном пројекту (или као руководилац или као учесник).

Руководилац билатералног пројекта у РС, у тренутку пријаве мора имати:

• академски назив доктора наука

• најмање звање научни сарадник или доцент

Предлози морају бити поднети истовремено у обе земље.

Након што је сваки партнер у заједничком пројекту поднео предлог својој надлежној институцији, у свакој земљи ће се спровести интерна процедура евалуације.

Пријава пројекта доставља се на српском језику.

Финансирање: свака страна (српска и хрватска) финансира трошкове везане за размену својих истраживача. Српска страна ће обезбедити финансијску подршку за реализацију планираних путовања чланова српског истраживачког тима из институције која је подносилац пријаве у складу са националним правилима и то:

- трошкове превоза за истраживаче из Србије који се упућују у Републику Хрватску,

- трошкове боравка у Републици Хрватској за истраживаче из Србије који су упућени у Републику Хрватску.

Планирани буџет пројекта намењен финансирању посета истраживача износи до 2.000 евра по једној години реализације пројектних активности односно до 4.000 евра за две године.

Истраживачке активности на пројектима биће финансиране према интерним правилима у свакој земљи.

Више информација можете наћи на званичном сајту: https://nitra.gov.rs/cir/medunarodna-saradnja/bilateralna-saradnja

Јавни позив