Јавни позив за суфинансирање научне и технолошке сарадње Републике Србије и Републике Aустрије за период 2024 – 2026 године

Министарство науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије, и Министарство науке, образовања и економије Републике Аустрије, које представља Аустријска агенција за образовање и интернационализацију (OeAD), расписали су јавни позив за научну и технолошку сарадњу за период 2024-2026.

Предмет Јавног позива је суфинансирање узајамних посета истраживача (трошкови путовања и боравка) које се реализују у оквиру пројектних активности одобрених пројеката у циљу наставка успешно успостављене сарадње две земље.

Јавним позивом су обухваћени пројекти научне и технолошке сарадње у свим научним дисциплинама и тематским областима.

Јавни позив је отворен до 5. децембра 2023. године

Трајање пројекта: Период реализације пројеката је до две године, са почетком реализације од 1. јула 2024. године, закључно са 30. јуном 2026. године.

Услови конкурса

Истраживачи из Србије који пријављују билатерални пројекат са истраживачима из Републике Аустрије треба да буду лица у наставним, научним и истраживачким звањима која су запослена у установама високог образовања и научноистраживачким организацијама у складу са Законом о науци и истраживањима и учествују у спровођењу Програма институционалног финансирања или другим програмима од општег интереса у складу са Законом.

Предлози заједничких пројеката морају бити поднети благовремено у обе земље.

У оквиру овога позива могу се финансирати само нова пројектна партнерства.

Mогуће је пријавити учешће само на једном пројекту (или као руководилац или као учесник).

Финансирање: одобрени пројекти биће заједнички финансирани из средстава Министарства науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије и Аустријскe агенцијe за образовање и интернационализацију (OeAD), Републике Аустрије. За више информација молимо погледајте званичан сајт Министарства науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије.

Процедура за пријављивање: заједничке предлоге пројеката истраживачки тимови истовремено пријављују Координаторима Програма обе Стране.

Више информација на званичном сајту: https://nitra.gov.rs/cir/medunarodna-saradnja/bilateralna-saradnja

Јавни позив