КОНКУРС ЗА НЕНАСТАВНИ КАДАР СВИХ ЧЛАНИЦА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ЗА СТИПЕНДИРАНУ МОБИЛНОСТ У ОКВИРУ ЕРАЗМУС+ ПРОГРАМА

ЕРАЗМУС+ КЉУЧНА АКТИВНОСТ 1: Пројекти за индивидуалну мобилност запослених финансирани из средстава ЕУ (КА131 пројекат мобилности у области високог образовања у којима учествују државе чланице ЕУ-а и треће земље придружене програму)

У складу са потписаним Уговором о додели наменских бесповратних средстава између Универзитета у Крагујевцу и Фондације Темпус, Универзитет у Крагујевцу расписује Конкурс за стипендирану одлазну мобилност ненаставног кадра.

На конкурс се може пријавити ненаставни кадар свих чланица Универзитета у Крагујевцу (1 стипендија по чланици за training mobility).

У ненаставни кадар се не убраја наставно особље чланица Универзитета у Крагујевцу које је тренутно именовано на мандатне функције од стране надлежних органа Универзитета у Крагујевцу, односно надлежних органа чланица Универзитета у Крагујевцу (нпр. декан, продекан, ректор, проректор, управник института, центра, одсека, шеф катедре и сл.)   

ЛИСТА ПОТРЕБНИХ ДОКУМЕНАТА ЗА ПРИЈАВУ      

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА: 27. ОКТОБАР 2023. ГОДИНЕ У 15 ЧАСОВА

Важне напомене:

 1. Мобилност запослених реализоваће се у складу са договором са институцијом-домаћином, а најкасније до 1. јуна 2024. године.
   
 2. Листа универзитета и позиција за размену доступна је ОВДЕ. Такође, кандидати могу сами да изаберу високошколску институцију – домаћина из држава чланица ЕУ-а и трећих земаља придружених програму са којима Универзитет у Крагујевцу није потписао интер-институционални уговор, што је у складу са правилима програма који се односе на мобилности у сврху тренинга (training mobility).
   
 3. Кандидати имају право пријаве на највише два универзитета. У пријавном формулару је то дефинисано као први и други избор.  У том случају кандидат је у обавези да достави мотивационо писмо и уговор о мобилности за обе институције. Кандидат може добити стипендију само за једну од две достављене пријаве.
   
 4. Уколико не поседујете званичан сертификат о познавању енглеског језика и/или језика на коме ће бити реализована мобилност, потврду може издати и предметни наставник или школа страних језика. Минималан ниво познавања језика на коме ће се реализовати мобилност је Б2. На следећем ЛИНК-у можете преузети форму.
   
 5. Уколико се на конкурс пријављује запослени са инвалидитетом, неопходно је да, поред обавезне пријавне документације, достави и доказе који потврђују инвалидитет кандидата. Додатне информације можете пронаћи ОВДЕ.
   
 6. По завршетку конкурса, Одељење за међународну сарадњу Универзитета у Крагујевцу врши техничку проверу достављене документације. Комисија за реализацију програма мобилности запослених на Универзитету у Крагујевцу врши академску процену свих пријава у складу са Правилником о критеријумима за евалуацију и селекцију студената, наставног и ненаставног особља Универзитета у Крагујевцу у оквиру Еразмус+ програма и прави коначну ранг листу пријављених кандидата која се објављује на сајту Универзитета у Крагујевцу. Приликом евалуације пријава предност ће бити дата кандидатима са инвалидитетом.
   
 7. Ранг листе се у виду номинације достављају партнерским институцијама које доносе коначну одлуку о селекцији кандидата. Сви селектовани кандидати ће путем е-поште добити смернице и информације о даљим корацима који се тичу реализације размене.
   
 8. Пријаве које нису достављене до наведеног рока и/или су непотпуне неће бити узете у разматрање.
   

Информације о  стипендијама и додатне напомене

  Земља у којој се реализује мобилност Износ по дану (ЕУР)

ГРУПА 1
Земље са вишим трошковима живота

Данска, Финска, Исланд, Ирска, Луксембург, Шведска, Лихтенштајн, Норвешка

180 ЕУР

ГРУПА 2
Земље са средњим трошковима живота

Аустрија, Белгија, Немачка, Француска, Италија, Грчка, Шпанија, Кипар, Холандија, Малта, Португал

160 ЕУР

ГРУПА 3
Земље са нижим трошковима живота

Бугарска, Хрватска, Чешка, Естонија, Летонија, Литванија, Мађарска, Пољска, Румунија, Словачка, Словенија, Северна Македонија, Турска

140 ЕУР

 • Здравствено осигурање: Трошак обавезног здравственог осигурања у току трајања мобилности није покривен стипендијом у оквиру програма Еразмус+ КА131. Сви селектовани кандидати су у обавези да самостално обезбеде одговарајуће здравствено осигурање.
 • Путни трошкови су покривени Еразмус+ КА131 програмом. Селектовани кандидати имају право на путне трошкове у зависности од удаљености дестинације мобилности, односно максималног Еразмус+ износа за то намењеног (Distance Calculator).
 • Уколико је селектовани кандидат особа са инвалидитетом, кандидат може остварити право на рефундацију прихватљивих стварних трошкова насталих током периода мобилности, и то подношењем додатне документације.
 • Кандидати који се определе за „зелено путовање“, односно начин путовања  који доминантно  користи превозна средства са малим загађењем (нпр. воз, аутобус, или путовање једним аутомобилом више учесника у мобилности) имају право на додатна средства за путне трошкове  у зависности од удаљености места одредишта.

 

Сва документа можете послати електронским путем на erasmus.outgoing@kg.ac.rs

Молимо све кандидате да испоштују техничке елементе за достављање пријаве.