Otvoren poziv u okviru programa Horizont Evropa - Improved prediction, detection, and treatment approaches for comprehensive stroke management (RIA)

PozivHORIZON-JU-IHI-2023-05-03

Rok za prijavu: 16. januar 2024. godine

Tema: Projekti u okviru ovog poziva treba da razviju pristupe za integraciju zdravstvenih podataka za pacijente iz različitih izvora (primarna zaštita, bolnice, rehabilitacija), stvore rešenja za dostupnost i razmenu podataka između zdravstvenih radnika i relevantnih aktera, pritom poštujući etičke i pravne aspekte. Fokus je na razvitku inovativnih alata i pristupa za predviđanje i lečenje moždanog udara, uključujući analitiku podataka, vizuelizaciju, multimodalno sakupljanje podataka i bolju interpretaciju kliničkih podataka.

Minimum konzorcijuma:

  • Najmanje tri institucije iz država članica EU ili zemalja pridruženih HE programu. Minimum jedan partner mora biti iz države članice EU (Research and Innovation Actions).  

Budžet projekta: 10 do 12 miliona EUR

Korisni linkovi: