Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа - Improved prediction, detection, and treatment approaches for comprehensive stroke management (RIA)

ПозивHORIZON-JU-IHI-2023-05-03

Рок за пријаву: 16. јануар 2024. године

Тема: Пројекти у оквиру овог позива треба да развију приступе за интеграцију здравствених података за пацијенте из различитих извора (примарна заштита, болнице, рехабилитација), створе решења за доступност и размену података између здравствених радника и релевантних актера, притом поштујући етичке и правне аспекте. Фокус је на развитку иновативних алата и приступа за предвиђање и лечење можданог удара, укључујући аналитику података, визуелизацију, мултимодално сакупљање података и бољу интерпретацију клиничких података.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или земаља придружених ХЕ програму. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ (Research and Innovation Actions).  

Буџет пројекта: 10 до 12 милиона ЕУР

Корисни линкови: