Objavljena Stanfordova lista najuticajnijih naučnika na svetu

Stanford univerzitet tradicionalno prikuplja i analizira bazu podataka, na osnovu standardizovanih pokazatelja kojom je, prema poslednjim podacima, obuhvaćeno preko 100.000 najboljih svetskih naučnika, klasifikovanih u 22 naučne oblasti i 174 podoblasti. Naučnici su rangirani na dve odvojene liste – na jednoj su pozicionirani na osnovu ostvarenih rezultata u karijeri do kraja 2022. godine, dok su na drugoj pozicionirani na osnovu broja citata u 2022. godini. Na obe liste, najbolje pozicionirani naučnik je akademik Ivan Gutman.

Na rang listi gde su pozicionirani istraživači na osnovu ostvarenih rezultata u karijeri, nalaze se sledeći naučnici Univerziteta u Kragujevcu: Ivan Gutman, Branislav Jeremić, Boris Furtula, Zoran Marković, Slobodan Janković i Milena Ilić

Na drugoj listi, na kojoj su naučnici rangirani na osnovu broja citata u 2022. godini, nalaze se sledeći naučnici Univerziteta u Kragujevcu: Ivan Gutman, Boris Furtula, Milena Ilić, Vladislav Volarević, Vladimir Jurišić, Branislav Ranković, Zoran Marković, Vladimir Stojanović, Nenad Filipović, Marijana Kosanić, Slobodan Janković, Nebojša Arsenijević, Predrag B. Petrović, Svetislav Savović, Bojana Simović Marković, Ivan Jovanović i Vladimir Jakovljević.

Prilog: Elsevier Data Repository_October 2023 data-update for "Updated science-wide author databases of standardized citation indicators"