Објављена Станфордова листа најутицајнијих научника на свету

Станфорд универзитет традиционално прикупља и анализира базу података, на основу стандардизованих показатеља којом је, према последњим подацима, обухваћено преко 100.000 најбољих светских научника, класификованих у 22 научне области и 174 подобласти. Научници су рангирани на две одвојене листе – на једној су позиционирани на основу остварених резултата у каријери до краја 2022. године, док су на другој позиционирани на основу броја цитата у 2022. години. На обе листе, најбоље позиционирани научник је академик Иван Гутман.

На ранг листи где су позиционирани истраживачи на основу остварених резултата у каријери, налазе се следећи научници Универзитета у Крагујевцу: Иван Гутман, Бранислав Јеремић, Борис Фуртула, Зоран Марковић, Слободан Јанковић и Милена Илић

На другој листи, на којој су научници рангирани на основу броја цитата у 2022. години, налазе се следећи научници Универзитета у Крагујевцу: Иван Гутман, Борис Фуртула, Милена Илић, Владислав Воларевић, Владимир Јуришић, Бранислав Ранковић, Зоран Марковић, Владимир Стојановић, Ненад Филиповић, Маријана Косанић, Слободан Јанковић, Небојша Арсенијевић, Предраг Б. Петровић, Светислав Савовић, Бојана Симовић Марковић, Иван Јовановић и Владимир Јаковљевић.

Прилог: Elsevier Data Repository_October 2023 data-update for "Updated science-wide author databases of standardized citation indicators"