Otvoren poziv u okviru programa Kreativna Evropa - Innovative tools and business models

Rok za prijavu: 25. januar 2024. godine

ID poziva:   CREA-MEDIA-2024-INNOVBUSMOD

Tema: Ovaj poziv ima za cilj da podstakne razvoj i širenje inovativnih alata i poslovnih modela kako bi se poboljšala vidljivost, dostupnost, raznolikost zainteresovanih strana, konkurentnost, i uticalo na proces ozelenjavanja evropske audiovizuelne industrije.

Očekivani rezultati:

  • Poboljšana konkurentnost evropske audiovizuelne industrije i implementacija prednosti inovativnog razvoja tehnologije i poslovnih modela;
  • Prilagođavanje evropske audiovizuelne industrije mogućnostima koje nudi veštačka inteligencija i razvoj virtuelnih svetova;
  • Poboljšanje procesa ozelenjavanja evropske audiovizuelne industrije;
  • Proizvodnja i cirkulacija evropskih audiovizuelnih dela u digitalnoj eri;

Uslovi učešća za zemlje: Zemlje članice EU i njihove prekomorske teritorije i pridružene zemlje Kreativne Evrope.

Minimum uslova za konzorcijum:

Ili individualna prijava jednog pravnog (privatnog ili javnog) entiteta ili konzorcijum od minimum 2 pravna (državna ili privatna) entiteta.

Indikativni budžet celokupnog poziva8,5 miliona eura

Trajanje projekta: 36 meseci

Korisni linkovi:

Zvanična stranica poziva

Tekst poziva

Primer projektne prijave

Model ugovora o grantu