Okrugli sto „100 godina od rođenja akademika Nikole Hajdina: Most kao simbol života“, 22. septembra u Univerzitetskoj galeriji

Povodom obeležavanja 100 godina od rođenja akademika Nikole Hajdina, Centar za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu organizuje okrugli sto, u petak, 22. septembra 2023. u Univerzitetskoj galeriji.

Na okruglom stolu „100 godina od rođenja akademika Nikole Hajdina: Most kao simbol života“ govoriće akademik Miloš Kojić, prof. dr Dejan Divac, direktor Instituta za vodoprivredu „Jaroslav Černi“, doc. dr Bratislav Stipanić, predstavnik Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i prof. dr Dragoslav Šumarac, Državni fakultet u Novom Pazaru.

U ime organizatora, skup će pozdraviti akademik Miloš Đuran, upravnik Centra za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu i prof. dr Nenad Filipović, rektor Univerziteta u Kragujevcu.

Akademik Nikola Hajdin, čuveni srpski iženjer građevinarstva, autor je čitavog niza čeličnih i betonskih konstrukcija. Iz velikog opusa ovih ostvarenja izdvajamo: železnički most sa kosim zategama preko reke Save u Beogradu, drumski most sistema grede sa kosim zategama preko reke Dunava u Novom Sadu, lučnu branu „Glažnje” u Makedoniji  i veliki  most sa kosim zategama preko reke Visle u Poljskoj.

Bio je profesor Građevinskog fakulteta u Beogradu i gostujući profesor na Saveznoj visokoj školi u Cirihu i gost-naučnik Švajcarskog udruženja za čelične konstrukcije.

Za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti izabran je 1970, a za redovnog 1976. godine. Potpredsednik SANU bio je od 1994. do 2003, a predsednik SANU u tri mandata – od 2003. do 2015. godine.

Dobitnik je brojnih priznanja i nagrada, među kojima su: Oktobarska nagrada Beograda (1959); Oktobarska nagrada Novog Sada (1981); Nagrada AVNOJ-a (1987); Prva nagrada za projekat mosta preko reke Visle u Plocku, Poljska (1996); Orden rada sa zlatnim vencem (1979); Orden zasluga za narod sa zlatnim vencem (1987) i Plaketa Svetog Đorđa grada Kragujevca (2011).

Akademik Nikola Hajdin dao je veliki doprinos razvoju Fakulteta inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu i Centra za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu.