ТЕМПУС Семинари из програма: Целоживотно образовање у примењеној статистици

У оквиру реализације ТЕМПУС пројекта TEMPUS – JPCR "Master programe in Applied Statistics – MAS" на Факултету техничких наука, биће реализовани семинари из програма: Целоживотно образовање у примењеној статистици (Life Long Learning programs in applied statistics).

Темe семинара:

Методе кластер анализе у математичкој таксономији: кластер метода простог повезивања, кластер метода комплексног повезивања и метода просека

Субота, 8. децембар 2012. год. у 11:00 сати,
сала Рачунског центра Техничког факултета у Чачку


Презентација примене још неких метода кластер анализе (центроидна метода,метода к-унутрашњих центара и метода фази к-унутрашњих центара) на дефинисање група хомогених објеката (индивидуе, насеља или производи)

Субота, 15. децембар 2012. год. у 11:00 сати,
сала Рачунског центра Техничког факултета у Чачку

Реализатор семинара: др Вера Лазаревић, ванр. професор


Семинар је намењен асистентима, стручним сарадницима, запосленима у привреди, јавним предузећима, образовним и другим установама које користе статистику.

Семинару могу присуствовати сви заинтересовани.