Протокол о сарaдњи Универзитетa у Крагујевцу и градa Крагујевцa

Универзитет у Крагујевцу и град Крагујевац потписали Протокол о сарaдњи

Универзитет у Крагујевцу и град Крагујевац потписали су 12.01.2010. године Протокол о сарaдњи, којим је утврђена сарадња у периоду 2010.-2014.година.
Протоколом је утврђено да ће се промовисана начела и циљеви реализовати, кроз годишње уговоре закључене најкасније до 15. јануара за текућу годину.
У том смислу истог дана потписан је и Уговор о финансирању Универзитета у Крагујевцу за 2010. годину.