Akademik Miloš Kojić održao predavanje o veštačkoj inteligenciji

Akademik Miloš Kojić održao je predavanje pod nazivom: Od fundamentalnih zakona fizike do numeričkih metoda i veštačke inteligencije, 11. septembra u Svečanoj sali Univerziteta u Kragujevcu.

U organizaciji Centra za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu,  akademik  Miloš Kojić održao je predavanje pod nazivom: Od fundamentalnih zakona fizike do numeričkih metoda i veštačke inteligencije, pred velikim brojem naučnika i istraživača, saradnika, kolega i studenata doktorskih studija.

U uvodnoj reči, akademik Miloš Đuran, upravnik Centra SANU, izražavajući zahvalnost akademiku Milošu Kojiću za predavanje na aktuelnu temu  veštačke inteligencije, ukazao je na veliku radnu energiju kolege Kojića, koju je utkao i u razvoj Univerziteta u Kragujevcu.

Prof. dr Nenad Filipović, rektor, osvrnuo se na značaj akademika Miloša Kojića u formiranju škole kompjuterske mehanike na Univerzitetu u Kragujevcu, a u kontekstu razvijanja te naučne oblasti, stvorene su osnove za razvoj softverskih programa koji čine aktuelnu multidisciplinarnu naučnu  oblast  veštačke inteligencije, koja se poslednjih godina proučava na Univerzitetu u Kragujevcu.

Akademik Miloš Kojić je svoje predavanje Od fundamentalnih zakona fizike do numeričkih metoda i veštačke inteligencije koncipirao kao naučno popularno predavanje, čiji je osnovni cilj da ukaže na značaj fundamentalnih znanja. Veštačka inteligencija, kojoj danas pripisuju naizgled mističnu moć, zasniva se na fizičkim zakonima, a njihova primena  započeta je u naučnom timu kojim je rukovodio profesor Miloš Kojić, još 1972. godine, razvojem prvog softverskog paketa PAK, za modeliranje konstrukcija i polja fizičkih veličina.

 

Apstrakt predavanja:

Jedna od najprisutnijih tema u gotovo svim sferama života je veštačka inteligencija, kojoj se daje skoro mistična moć rešavanja svih problema. Ona se definiše kao paralela ljudskoj inteligenciji u donošenju odluka. Današnji softverski paketi koji se koriste u tehnici, delimično u medicini i drugim oblastima nauke i primene, gde se predviđa odziv tehničkih ili bioloških sistema, sadrže moderne mogućnosti automatizacije i mogu se karakterisati kao veštačka inteligencija.

Na predavanju će biti predstavljen put od fundamentalnih fizičkih zakona i numeričkih metoda do automatizovane primene softvera. Ovaj put će biti ilustrovan primerima iz oblasti bioinženjeringa, kao što su rast tumora ili progresija hipertrofije srca, uz isticanje uloge osnovnih zakona fizike, ali i generalnosti i pouzdanosti numeričkih metoda.


Foto galerija: