Академик Милош Којић одржао предавање о вештачкој интелигенцији

Академик Милош Којић одржао је предавање под називом: Од фундаменталних закона физике до нумеричких метода и вештачке интелигенције, 11. септембра у Свечаној сали Универзитета у Крагујевцу.

У организацији Центра за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу,  академик  Милош Којић одржао је предавање под називом: Од фундаменталних закона физике до нумеричких метода и вештачке интелигенције, пред великим бројем научника и истраживача, сарадника, колега и студената докторских студија.

У уводној речи, академик Милош Ђуран, управник Центра САНУ, изражавајући захвалност академику Милошу Којићу за предавање на актуелну тему  вештачке интелигенције, указао је на велику радну енергију колеге Којића, коју је уткао и у развој Универзитета у Крагујевцу.

Проф. др Ненад Филиповић, ректор, осврнуо се на значај академика Милоша Којића у формирању школе компјутерске механике на Универзитету у Крагујевцу, а у контексту развијања те научне области, створене су основе за развој софтверских програма који чине актуелну мултидисциплинарну научну  област  вештачке интелигенције, која се последњих година проучава на Универзитету у Крагујевцу.

Академик Милош Којић је своје предавање Од фундаменталних закона физике до нумеричких метода и вештачке интелигенције конципирао као научно популарно предавање, чији је основни циљ да укаже на значај фундаменталних знања. Вештачка интелигенција, којој данас приписују наизглед мистичну моћ, заснива се на физичким законима, а њихова примена  започета је у научном тиму којим је руководио професор Милош Којић, још 1972. године, развојем првог софтверског пакета ПАК, за моделирање конструкција и поља физичких величина.

 

Апстракт предавања:

Једна од најприсутнијих тема у готово свим сферама живота је вештачка интелигенција, којој се даје скоро мистична моћ решавања свих проблемa. Она се дефинише као паралела људској интелигенцији у доношењу одлука. Данашњи софтверски пакети који се користе у техници, делимично у медицини и другим областима науке и примене, где се предвиђа одзив техничких или биолошких система, садрже модерне могућности аутоматизације и могу се карактерисати као вештачка интелигенција.

На предавању ће бити представљен пут од фундаменталних физичких закона и нумеричких метода до аутоматизоване примене софтвера. Овај пут ће бити илустрован примерима из области биоинжењеринга, као што су раст тумора или прогресија хипертрофије срца, уз истицање улоге основних закона физике, али и генералности и поузданости нумеричких метода.


Фото галерија: