Konkurs za stipendiranu mobilnost studenata u svrhu prakse u okviru Erazmus+ programa

ERAZMUS+ KLjUČNA AKTIVNOST 1: Projekti za individualnu mobilnost u svrhu prakse i sticanja novih veština finansirani iz sredstava EU (KA131 projekti u oblasti visokog obrazovanja u kojima učestvuju programske zemlje)

U skladu sa potpisanim Ugovorom o dodeli namenskih bespovratnih sredstava između Univerziteta u Kragujevcu i Fondacije Tempus, Univerzitet u Kragujevcu raspisuje Konkurs za stipendiranu mobilnost studenata u svrhu prakse u okviru Erazmus+ programa.

Na konkurs se mogu prijaviti studenti 2, 3. i 4. godina osnovnih studija kao i studenti master i doktorskih studija sa svih fakulteta u sastavu Univerziteta u Kragujevcu i to za studentsku razmenu u svrhu prakse u minimalnom trajanju od 2, odnosno maksimalnom trajanju od 3 meseca.

 

LISTA POTREBNIH DOKUMENATA ZA PRIJAVU – STUDENTI, PRAKSA

ROK ZA DOSTAVLjANjE PRIJAVA od 8. septembra do 16. oktobra 2023. godine

 

Napomene:

1. U Prijavnom formularu studenti navode u kom periodu žele da realizuju praksu u skladu sa dogovorom koji postignu sa ustanovom na kojoj će obavljati praksu. Sve studentske prakse svakako moraju biti završene najkasnije do 31. marta 2024. godine.

2. Studenti sami pronalaze kompanije/institucije u kojima bi želeli da obave praksu. Predlažemo da proveravate i stranicu Erasmus Intern, koja je nastala kao projekat Erazmus studentske mreže, a na kojoj se objavljuju ponude za praksu.

3. Kao prihvatno pismo može se uvažiti i mejl potvrde od kompanije/institucije da će kandidat da realizuje stipendiranu mobilnost  u svrhu prakse u okviru Erazmus+ programa, a možete koristiti i OVAJ model prihvatnog pisma.

4. Prilikom pripreme predloga ugovora o praksi student daje predlog gde bi realizovao praksu i koje su to aktivnosti koje bi želeo da realizuje tokom prakse. Prilikom popunjavanja predloga Ugovora potrebno je da se studenti konsultuju sa Erazmus+ koordinatorom na svom fakultetu.

5. Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju jezika na kom ćete realizovati mobilnost u svrhu prakse, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.

6. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za realizaciju programa mobilnosti studenata Univerziteta u Kragujevcu vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za evaluaciju i selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog kadra Univerziteta u Kragujevcu za mobilnost u okviru Erazmus+ programa i pravi konačnu rang listu prijavljenih kandidata.

7. Prijave koje nisu dostavljene do navedenog roka i/ili su nepotpune neće biti uzete u razmatranje.

 

Informacije o stipendiji i studijskom boravku i dodatne napomene

Zemlja u kojoj se realizuje mobilnost Mesečni iznos stipendije

GRUPA 1
Programske zemlje sa višim troškovima života

Danska, Finska, Island, Irska, Luksemburg, Švedska, Lihtenštajn, Norveška

600 EUR

GRUPA 2
Programske zemlje sa srednjim troškovima života

Austrija, Belgija, Nemačka, Francuska, Italija, Grčka, Španija, Kipar, Holandija, Malta, Portugal

600 EUR

GRUPA 3
Programske zemlje sa nižim troškovima života

Bugarska, Hrvatska, Češka, Estonija, Letonija, Litvanija, Mađarska, Poljska, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Severna Makedonija, Turska

540 EUR

 • Zdravstveno osiguranje: Trošak obaveznog zdravstvenog osiguranja u toku trajanja mobilnosti nije pokriven stipendijom u okviru programa Erazmus+ KA131. Svi selektovani kandidati su u obavezi da samostalno obezbede odgovarajuće zdravstveno osiguranje.
   
 • Putni troškovi nisu pokriveni programom. Selektovani studenti samostalno organizuju put i snose troškove putovanja.

Kandidati koji se opredele za „zeleno putovanje“, odnosno način putovanja koji dominantno koristi prevozna sredstava sa manjom emisijom zagađenja (voz, autobus ili zajedničko putovanje automobilom) ostvaruju pravo na dodatnih 50 evra.

 • Svi selektovani kandidati dobijaju dodatnih 150 evra mesečno kao dodatak u vidu podrške studentima koji idu na praksu.
   
 • Studenti koji  pripadaju nekoj od kategorija za inkluziju,  imaju pravo na dodatak u iznosu od 250 evra  mesečno. Uslove za ispunjenje ove stavke pogledajte OVDE. Samo selektovani studenti, koji ispunjavaju uslove, prikupljaće neophodna dokumenta.
   
 • Selektovani kandidati su u obavezi da urade testiranje jezičkih veština pre odlaska na mobilnost putem EU Academy portala. Na datom portalu kandidati mogu pohađati onlajn kurs jezika po svom izboru.

 

Prijavnu dokumentaciju možete poslati elektronskim putem na

 erasmus@kg.ac.rs

sa obavezno popunjenim predmetom mejla (Subject):

Prijava na SMP konkurs, vaše ime i prezime

 

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati:

Mejl adresa: erasmus@kg.ac.rs

Telefon: 034-300-425

 

Molimo sve kandidate da ispoštuju tehničke elemente za dostavljanje prijave.