Konkurs za stipendiranu mobilnost studenata u svrhu učenja u okviru Erazmus+ programa prema državama članicama EU i trećim zemljama pridruženim programu

ERAZMUS+ KLjUČNA AKTIVNOST 1: KA131 projekat za individualnu mobilnost u svrhu učenja i sticanja novih veština finansirani iz sredstava EU

U skladu sa potpisanim Ugovorom o dodeli namenskih bespovratnih sredstava između Univerziteta u Kragujevcu i Fondacije Tempus, Univerzitet u Kragujevcu raspisuje Konkurs za stipendiranu mobilnost studenata u svrhu učenja u okviru Erazmus+ programa.

Na konkurs se mogu prijaviti studenti 2, 3. i 4. godina osnovnih studija kao i studenti master i doktorskih studija sa svih fakulteta u sastavu Univerziteta u Kragujevcu.

 

LISTA POTREBNIH DOKUMENATA ZA PRIJAVU

 

ROK ZA DOSTAVLjANjE PRIJAVA od 7. do 27. septembra  2023. godine u 15.00 časova

 

Napomene:

1. Studentska razmena u svrhu učenja realizovaće se u letnjem semestru akademske 2023/24. godine. Očekivano trajanje studentske mobilnosti je u proseku oko 5 meseci   (jedan semestar).

2. Listu univerziteta za koje možete da se prijavite za razmenu pogledajte OVDE.

3. Studenti mogu da dostave  prijavu za najviše dva univerziteta. U prijavnom formularu je to definisano kao prvi i drugi izbor.  U tom slučaju student je u obavezi da dostavi motivaciono pismo i Ugovor o učenju za obe izabrane institucije. Student može dobiti  stipendiju  za mobilnost samo na jednu od dve prijavljene institucije.

4. Prilikom pripreme Ugovora o učenju student daje predlog predmeta koje bi slušao i polagao tokom mobilnosti (u zbiru između 20 i 30 ESPB, s tim što najmanje dva predmeta moraju da budu podudarna sa  predmetima iz studijskog programa koji student pohađa na matičnom fakultetu, a ostali predmeti mogu da budu  opcioni). Student  popunjava  Ugovor o učenju uz konsultovanje sa  Erazmus+  koordinatorom na svom fakultetu koji odobrava odabir predmeta. Kontakt podaci svih Erazmus+ koordinatora na Univerzitetu u Kragujevcu  dostupni su na sajtu Univerziteta.

5. Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.

6. Po završetku Konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za realizaciju programa mobilnosti studenata Univerziteta u Kragujevcu vrši evaluaciju svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za evaluaciju i selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog kadra Univerziteta u Kragujevcu za mobilnost u okviru Erazmus+ programa i pravi konačnu rang listu prijavljenih kandidata.

7. Rang liste se u vidu nominacije dostavljaju partnerskim institucijama koje donose konačnu odluku o selekciji kandidata. Svi selektovani kandidati će putem e-pošte dobiti smernice i informacije o daljim koracima koji se tiču realizacije razmene.

8. Prijave koje nisu dostavljene do navedenog roka i/ili su nepotpune neće biti uzete u razmatranje.

 

Informacije o stipendiji i studijskom boravku i dodatne napomene

Zemlja u kojoj se realizuje mobilnost Mesečni iznos stipendije

GRUPA 1
Programske zemlje sa višim troškovima života

Danska, Finska, Island, Irska, Luksemburg, Švedska, UK, Lihtenštajn, Norveška

600 EUR

GRUPA 2
Programske zemlje sa srednjim troškovima života

Austrija, Belgija, Nemačka, Francuska, Italija, Grčka, Španija, Kipar, Holandija, Malta, Portugal

600 EUR

GRUPA 3
Programske zemlje sa nižim troškovima života

Bugarska, Hrvatska, Češka, Estonija, Letonija,Litvanija, Mađarska, Poljska, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Severna Makedonija, Turska

540 EUR

  • Zdravstveno osiguranje: Trošak obaveznog zdravstvenog osiguranja u toku trajanja mobilnosti nije pokriven  Erazmus+ KA131 programom. Svi selektovani kandidati su u obavezi da samostalno obezbede odgovarajuće zdravstveno osiguranje.
     
  • Putni troškovi nisu pokriveni programom. Selektovani studenti samostalno organizuju put i snose troškove putovanja.

Kandidati koji se opredele za „zeleno putovanje“, odnosno način putovanja koji dominantno koristi prevozna sredstava sa manjom emisijom zagađenja (voz, autobus ili zajedničko putovanje automobilom) ostvaruju pravo na dodatnih 50 evra.

  • Studenti koji  pripadaju nekoj od kategorija za inkluziju,  imaju pravo na dodatak u iznosu od 250 evra  mesečno. Uslove za ispunjenje ove stavke pogledajte OVDE. Samo selektovani studenti, koji ispunjavaju uslove, prikupljaće neophodna dokumenta.
     
  • Selektovani kandidati su u obavezi da urade testiranje jezičkih veština pre odlaska na mobilnost putem EU Academy portala. Na datom portalu kandidati mogu pohađati onlajn kurs jezika po svom izboru.

 

Prijavnu dokumentaciju možete poslati elektronskim putem na

erasmus.outgoing@kg.ac.rs

sa obaveznom naznakom predmeta mejla (Subject):

Prijava na SMS konkurs, Vaše ime i prezime

 

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati:

Mejl adresa: erasmus.outgoing@kg.ac.rs

Telefon: 034-300-425

 

Molimo sve kandidate da ispoštuju tehničke elemente i rok za dostavljanje prijave.