Мобилност и сарадњa главна тема 7. Ректорског форума Југоисточне Европе и Западног Балкана

Седми Ректорски форум Југоисточне Европе и Западног Балкана, одржан на Свеучилишту у Ријеци 4. и 5. септембра, окупио је више од 70 представника универзитета из региона. Универзитет у Крагујевцу представљао је ректор проф. др Ненад Филиповић.

Мобилност и сарадња у науци биле су главне теме Ректорског форума као и успостављање размене добре праксе и јачање стандарда у науци.

Ректорски форум окупља 29 универзитета из региона, а посвећен је унапређењу сарадње између универзитета и јачању гласа академских институција у овом делу Европе.

Заједничке дискусије о унапређењу политика образовања, науке и иновација у југоисточној Европи су кључни сегмент за даљи развој читавог региона. Високо образовање и научна истраживања играју кључну улогу у економском и друштвеном напретку, па је важно да се створе оквири који подржавају њихов квалитет и доступност.

Унапређење образовних система може допринети бољем припремању младих људи за тржиште рада, као и за изазове будућности. Такође, развој високошколских програма је битан како би се осигурала релевантност образовања у складу са потребама привреде и друштва.


Фото галерија: