Otvoren poziv u okviru programa Horizont Evropa – Access to health and care services for people in vulnerable situations (RIA)

PozivHORIZON-HLTH-2024-CARE-04-04-two-stage

Rokovi za prijavu: 19. septembar 2023. godine (prva faza), 11. april 2024. godine (druga faza)

Tema: Projekti u okviru ovog poziva bi trebalo da omoguće donosiocima odluka i politika, pružaocima usluga, zdravstvenim radnicima i radnicima u nezi bolju dostupnost i upotrebu znanja o riziku od stigme ili diskriminacije, kao i preprekama pri pristupanju zdravstvenim i uslugama zaštite sa kojima se suočavaju ljudi u ranjivim situacijama (nadalje ljudi u ranjivim situacijama). Donosioci odluka i politike, pružaoci usluga i zdravstveni radnici i radnici u nezi bi trebalo da dobiju pristup inovativnim rešenjima za promovisanje i poboljšanje pristupa zdravstvenim uslugama i uslugama nege za ljude u ranjivim situacijama. Takođe, bitno je da donosioci odluka i politika i pružaoci usluga  imaju pristup pouzdanim kvantitativnim podacima o zdravstvenim nejednakostima u pristupu zdravstvenim uslugama i uslugama nege za ljude u ranjivim situacijama. Projekti bi trebalo da se bave i boljom edukacijom ljudi u ranjivim situacijama u smislu zdravstvene i digitalne pismenosti, znanja o sopstvenim pravima itd. kada je u pitanju pristup zdravstvenim uslugama i uslugama nege. Takođe, važno je i uključiti ljude u ranjivim situacijama u osmišljavanje i implementaciju istraživačkih i inovacionih aktivnosti u vezi sa pristupom zdravstvenim uslugama i uslugama nege.

Minimum konzorcijuma:

  • Najmanje tri institucije iz država članica EU ili HE pridruženih zemalja. Minimum jedan partner mora biti iz države članice EU (Research and Innovation Actions).
  • Pravna lica osnovana u Sjedinjenim Američkim Državama imaju pravo učešća.

Budžet projekta: 4-6 miliona EUR

Budžet poziva: 30 miliona EUR

Korisni linkovi: