Отворен позив у оквиру програма Хоризонт Европа – Access to health and care services for people in vulnerable situations (RIA)

ПозивHORIZON-HLTH-2024-CARE-04-04-two-stage

Рокови за пријаву: 19. септембар 2023. године (прва фаза), 11. април 2024. године (друга фаза)

Тема: Пројекти у оквиру овог позива би требало да омогуће доносиоцима одлука и политика, пружаоцима услуга, здравственим радницима и радницима у нези бољу доступност и употребу знања о ризику од стигме или дискриминације, као и препрекама при приступању здравственим и услугама заштите са којима се суочавају људи у рањивим ситуацијама (надаље људи у рањивим ситуацијама). Доносиоци одлука и политике, пружаоци услуга и здравствени радници и радници у нези би требало да добију приступ иновативним решењима за промовисање и побољшање приступа здравственим услугама и услугама неге за људе у рањивим ситуацијама. Такође, битно је да доносиоци одлука и политика и пружаоци услуга  имају приступ поузданим квантитативним подацима о здравственим неједнакостима у приступу здравственим услугама и услугама неге за људе у рањивим ситуацијама. Пројекти би требало да се баве и бољом едукацијом људи у рањивим ситуацијама у смислу здравствене и дигиталне писмености, знања о сопственим правима итд. када је у питању приступ здравственим услугама и услугама неге. Такође, важно је и укључити људе у рањивим ситуацијама у осмишљавање и имплементацију истраживачких и иновационих активности у вези са приступом здравственим услугама и услугама неге.

Минимум конзорцијума:

  • Најмање три институције из држава чланица ЕУ или ХЕ придружених земаља. Минимум један партнер мора бити из државе чланице ЕУ (Research and Innovation Actions).
  • Правна лица основана у Сједињеним Америчким Државама имају право учешћа.

Буџет пројекта: 4-6 милиона ЕУР

Буџет позива: 30 милиона ЕУР

Корисни линкови: