Отворен позив у оквиру програма COST - HISTRATE COST Action

Рок за пријаву: 10. август 2023. године

ИД позива: COST Action CA21155 HISTRATE

Тема: Отворен позив за три врсте грантова: Краткорочне научне мисије (STSM), Грантови за конференције за циљне земље за инклузију (Inclusive Target Countries-ITC) и Грантови за конференције у вези дисеминације. У оквиру ове акције, сви грантови подржаће сарадњу, размену и трансфер знања, истраживање и развој.

Очекивани резултати:

  • Научне и технолошке основе за креирање и имплементацију оквира за сертификацију кроз анализу напредних композитних структура, подложне оптерећењу, на пример удару и експлозији.
  • Промена парадигме у свеобухватности симулације, у протоколима за тестирање високе стопе напрезања и паметних сензора за детекцију, како би се заменио сложени, тежи приступ за валидацију и сертификацију производа, приступима заснованим на симулацијама који захтевају мање тестова. На овај начин се дозвољава прилагођавање састава и перформанси без поновне сертификације.

Буџет по грантовима

За Краткорочне научне мисије (STSM): Максимални износ по мисији: до 4000 евра

За ITC грантове за конференције: Максимални износ по гранту: до 1500 евра за конференције лицем у лице или 500 евра за виртуелне конференције.

За грантове  конференције за дисеминацију: Максимални износ по гранту: до 2000 евра за конференције лицем у лице или 500 евра за виртуелне конференције.

Корисни линкови: