Размена студената најбољи начин за упознавање језика, културе и система образовања

Успешан развој међууниверзитетске и међуфакултетске сарадње наставља се разменом студената Факултета педагошких наука у Јагодини Универзитета у Крагујевцу и Педагошког факултета Универзитета Eötvös József у Баји, Република Мађарска.

Група најбољих студената Педагошког факултета из Баје, у оквиру студијског боравка на Факултету у Јагодини, посетила је 22. новембра 2012. године Универзитет у Крагујевцу. Студенте, на челу са проф. мр Сретком Дивљаном, деканом Факултета педагошких наука у Јагодини, поздравио је и пожелео добродошлицу проф. др Бранислав Јеремић, проректор за финансије Универзитета у Крагујевцу. Након тога, имали су прилику да се упознају са универзитетским Центром за развој каријере и саветовање студената, Универзитетском библиотеком и галеријом, Акваријумом на Природно-математичком факултету, као и културно-историјском баштином града Крагујевца.
Најбољи студенти Факултета педагошких наука у Јагодини посетиле су своје колеге из Мађарске у мају ове године, а захваљујући одличној сарадњи, најављене су даље међууниверзитетске размене студената и професора.

Фото галерија: