Javni poziv za Program ranog razvoja

Fond za inovacionu delatnost raspisao je Javni poziv za Program ranog razvoja (MINI GRANTS PROGRAM), sa ciljem da podstakne stvaranje inovativnih preduzeća zasnovanih na znanju, kroz osnivanje start-up i/ili spin-off kompanija u privatnom sektoru, tako što će obezbediti finansiranje za razvoj inovativnih tehnologija, proizvoda i usluga sa tržišnom primenom koje poseduju veliki potencijal za komercijalizaciju i skalabilan poslovni model.

Maksimalni iznos finansiranja koji Fond za inovacionu delatnost može dodeliti po pojedinačnom projektu je 120.000 evra.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 15. septembar 2023. godine do 12:00 časova.

Tekst Javnog poziva možete naći na ovom linku.