Јавни позив за Програм суфинансирања иновација

Фонд за иновациону делатност расписао је Јавни позив за Програм суфинансирања иновација (MATCHING GRANTS PROGRAM), са циљем да подстакне постојеће и профитабилне микро, мале и средње иновативне компаније у Републици Србији да се упусте у развој и комерцијализацију технолошких иновација у облику нових и унапређених производа, услуга, технологија и технолошких процеса, како би се створила нова тржишна вредност, обезбедили високо плаћени послови, повећао раст прихода и извоза и унапредила конкурентност Србије.

Максимални износ финансирања који Фонд за иновациону делатност може доделити по појединачном пројекту је 500.000 евра.

Трајање пројекта у оквиру Програма суфинансирања иновација може бити највише до 18 месеци.

Фонд ће размотрити финансирање пројеката из свих области науке и технологије и из било ког индустријског сектора. Ипак, овај програм је усклађен са Стратегијом паметне специјализације у Србији, која се фокусира на четири приоритетна домена:

  • Храна за будућност;
  • Информационо-комуникационе технологије (укључујући посебан фокус на Вештачку Интелигенцију, како је то предвиђено Стратегијом развоја вештачке интелигенције у Републици Србији за период од 2020-2025, доступној на линку);
  • Машине и производни процеси будућности;
  • Креативне индустрије.

Крајњи рок за подношење пријава је 15. септембар 2023. године до 12:00 часова.

Текст Јавног позива можете наћи на овом линку.